Regressietherapie

Dit is een therapie die u meeneemt naar uw jeugd of een vorig leven. Meestal hebben “problemen” c.q. blokkades waarmee wij te maken hebben in dit leven, een link of rode draad met een vorig leven.

Onverwerkte emoties en ervaringen die wij in een vorig leven of in onze jeugd hebben opgedaan en niet hebben opgelost of verwerkt, blijven in ons systeem en dit kan voor veel ongemak zorgen.

Regressie is een eenvoudige methode om deze ervaringen her te beleven. Onder mijn deskundige begeleiding komt u in een vorig leven of uw jeugd en mag u deze ervaringen aangaan, verwerken en loslaten. Dit gebeurt moeiteloos en in alle veiligheid.

Door deze methode krijgt u een helder inzicht in hetgeen u nu meemaakt, zodat u uw leven weer in eigen hand kunt nemen en het oude achter u kunt laten.